Skip to content

Administratiivosakonna juhataja (lapsehoolduspuhkuse asendaja)

Estonia, Harjumaa, TallinnOther

Job description

 • personali planeerimine ja värbamine;
 • sisekommunikatsiooni juhtimine ja planeerimine;
 • töösuhete administreerimine ja personaliarvestus;
 • osalemine Baltikumi ülestes projektides, mis puudutavad personalistrateegiat, selle kujundamist ja juurutamist;
 • osalemine Baltikumi ülestes projektides, mis puudutavad jätkusuutlikkust, dokumendihaldust, sisekommunikatsiooni jne; 
 • oma vastutusalas olevate eelarvete mõistlik ning läbimõeldud kasutamine; 
 • koolitusvaldkonna eest vastutamine; 
 • töösuhte elukaare kujundamine/ uuendamine sisseelamisest lahkumiseni; 
 • meeskonna juhtimine. 

Sobid sellele kohale hästi, kui:

 • oled kogenud personalivaldkonnas. Kasuks tuleb varasem kogemus personalijuhina;
 • oled varasemalt töötanud ametikohal, kus oled juhtinud meeskonda;
 • Sul on kõrgharidus (soovitavalt personalijuhtimise valdkonnas);
 • Sul on väga hea eneseväljendusoskus ja teed seda vabalt nii eesti kui inglise keeles;
 • oled inimeste inimene;
 • sulle meeldib mitmekülgne töö ja väljakutsed.

Job requirements

 • suure kattega ravikindlustuspaketti;
 • õnnetusjuhtumi kindlustust COVID-19 kaitsega;
 • vaba päeva sünnipäeval;
 • staažipuhkust;
 • iga-aastast ühekordset boonust;
 • tavahinnast soodsamaid kindlustuspoliise;
 • muid boonuseid.

NB! Tähtajaline leping.