Skip to content

Büroojuht

On-site
 • Tallinn, Harjumaa, Eesti
Muud

Sinu igapäevaste tööülesannete hulka kuulub:

 • dokumentide koostamine ja nende registreerimine dokumendihaldussüsteemis;
 • teabe ja dokumentide ringluse tagamine, sh enda vastutusalasse kuuluvate andmeregistrite täitmine päevakohase infoga;
 • kontori igapäevaste tegevuste koordineerimine;
 • sisekommunikatsiooni ja tegevuste juhtimine;
 • töötajate tunnustamise ning ürituste korraldamine;
 • meenete, IT ja kontoritarvete ning laos olevate varude üle inventuuri pidamine, vajadusel väljastamise kohta aktide koostamine.


Sobid sellele kohale hästi, kui: 

 • tunned end vabalt koosolekute protokollimisel ja ettevõtte dokumendihalduse korraldamisel;
 • oled hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskusega;
 • oled hea iseseisva mõtlemis- ja algatusvõimega;
 • Sa naudid ürituste korraldamist ja inimeste abistamist;
 • Sul on varasem kogemus sarnasel ametikohal;
 • suhtled vabalt eesti ja inglise keeles.

Omalt poolt pakume:

 • Aastaboonust tulemuslikkuse eest
 • Suure kattega ravikindlustust ning õnnetusjuhtumikindlustust peale katseaja läbimist
 • Soodustusi meie toodetele
 • Põhjalikku väljaõppeprogrammi ja arengut toetavaid koolitusi
 • Lisaks põhipuhkusele tervisepäevi, tasustatud puhkepäeva sünnipäeval ja lühendatud reedeid suveperioodil
On-site
 • Eesti
Muud

or