Skip to content

Müügiüksuse juht

Tallinn, Harjumaa, EstoniaSales

Job description

 • üksuse koosseisu planeerimine vastavalt turuolukorrale;
 • üksuse tõrgeteta töö korraldamine;
 • koostöö koordineerimine teiste BTA üksustega ja väliste partneritega;
 • müügistrateegia koostamine ja elluviimine vastavalt keskkonnale;
 • kindlustusvahendustegevuse kvaliteetse ja tõhusa toimimise ning arengu tagamine;
 • kindlustusturu analüüsimine ja ettepanekute tegemine kindlustustoodete parendamiseks;
 • meeskonna juhtimine.


Sobid sellele kohale hästi, kui:

 • Sa omad kindlat visiooni müügitegevuse korraldamisest koos tugeva tiimi ja vahendajatega.
 • Sul on varasem töökogemus müügistrateegia ja -plaanide koostamisel ning nende elluviimisel kindlustuse valdkonnas.
 • Sinu eesti keele oskus on suurepärasel (C1) tasemel nii kõnes kui kirjas ning oskad argumenteerida ja läbirääkimisi pidada nii inglise (B2) kui vene (B1) keeles.
 • Sa naudid koostööd kolleegidega ja partneritega ning oskad rakendada nende tugevusi.
 • Sul on teise taseme kõrgharidus (või oled seda omandamas) soovitavalt majanduse, finantsjuhtimise või rahanduse valdkonnas.
 • Sa oled vilunud arvutikasutaja ega karda uute rakenduste tundmaõppimist.

Job requirements

 • Põhipalgale lisaks igakuist, kvartaalset ja aastaboonust vastavalt tulemuslikkusele
 • Suure kattega ravikindlustust ning õnnetusjuhtumikindlustust pärast katseaja edukat läbimist
 • Allahindlusi meie toodetele
 • Kodukontori võimalust
 • Aega taastumiseks, sh tasustatud puhkepäeva sünnipäeval, lühendatud reedeid suveperioodil jpm.

or