Skip to content

Vanemjurist

Tallinn, Harjumaa, EstoniaOther

Job description

 • kindlustustegevusega seotud juriidiliste dokumentide ja sisejuhtimise dokumentide koostamine ja läbivaatamine;
 • BTA tegevuse andmekaitsenõuetele vastavuse tagamine;
 • ettevõtte esindamine ettevõtte vastu esitatud vaidlustes ja kaebustes kohtus ja teistes reguleerivates organites;
 • õigusalase ja regulatiivse keskkonna arengu jälgimine, võimalike väljakutsete ennetamine ning vajalike poliitikate ja tavade muudatuste proaktiivne soovitamine;
 • aruandlus filiaali õigusliku seisundi ja nõuetele vastavuse kohta filiaali juhatajale ja peakontorile Baltikumi juriidilise funktsiooni raames;
 • juriidilise juhendamise ja toe pakkumine teistele BTA üksustele;
 • kolleegide koolitamine oma vastutusalasse kuuluvate muudatuste raames.


Sobid sellele kohale hästi, kui:

 • Sul on teise taseme juriidiline kõrgharidus (või oled seda omandamas).
 • Sa oled varem töötanud sarnasel positioonil soovitavalt kindlustusvaldkonnas.
 • Sind iseloomustab täpsus ja kohusetundlikkus.
 • Sa lähened juriidilistele väljakutsetele lahenduste ja omapoolsete argumentidega.
 • Sa naudid koostööd nii riigisiseste kui -väliste kolleegidega ja samuti teiste inimeste nõustamist.
 • Sinu eesti keele oskus on suurepärasel (C2) tasemel nii kõnes kui kirjas, oskad argumenteerida ja ülevaateid teha inglise (B2) keeles.

Job requirements

 • Aastaboonust vastavalt tulemustele
 • Suure kattega ravikindlustust ning õnnetusjuhtumikindlustust peale katseaja edukat läbimist
 • Allahindlusi meie toodetele
 • Kodukontori võimalust
 • Aega taastumiseks, sh tasustatud puhkepäeva sünnipäeval, lühendatud reedeid suveperioodil jpm.

or